Ryhmä nuoria keskittyneinä pöytäryhmissä - osalla on päällään opiskelijahaalarit. Vihreä abstrakti kuvio.
Greenreality Lappeenranta

IT’S HAPPENING HERE.

Lappeenranta Junior Universityn toimintaa tukevat Greenreality Lappeenranta sekä Greenreality Network, joka on Etelä-Karjalassa yrityslähtöisesti toimiva energia- ja ympäristöalan verkosto, joka luo jäsenilleen sekä alueelle kasvua ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Greenreality Lappeenranta toiminta takaa sen, että panostamme Lappeenrannassa ennakkoluulottomasti vihreisiin tekoihin. Olemme toimineet edelläkävijänä kestävän kehityksen ratkaisuissa ja tehneet aktiivisesti toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjumiseksi, kiertotalouden edistämiseksi sekä vesistöjen kunnostamiseksi.

Vihreys on nostettu kaupungin strategiassa keskeiseksi tavoitteeksi niin asukkaiden viihtyisyyden kuin elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Toiminnan johtolankana ovat resurssiviisaus ja hiilineutraalius.

Lisätiedot

Asiantuntija Sanna Laukkanen
sanna.laukkanen@lappeenranta.fi
+35850 5326187

https://www.greenreality.fi/