Tiedelinja
Lappeenrannan lukioiden Tiedelinja

Hyvin tiedetty on puoleksi tiedettä

Syksyllä 2022 ensimmäiset opiskelijat aloittivat opintonsa Lappeenrannan lukioiden Tiedelinjalla, joka toimii sekä Kimpisen että Lappeenrannan Lyseon lukioissa. Molemmille lukioille on suunniteltu omat, itsenäiset opintokokonaisuutensa, joissa tehdään tiivistä yhteistyötä sekä LUT-yliopiston että työelämän kanssa.

Tiedelinjan opinnot muodostavat 24 opintopisteen kokonaisuuden, jotka sisältävät 4 – 6 LUTin opintopistettä yliopisto-opintoja. LUT-yliopisto tulee luomaan omat valintaperusteet Tiedelinjan opiskelijoille jatko-opintoihin LUT-yliopistossa.

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ

Tiedelinja-opintokokonaisuuteen suunnitellaan monipuolinen työelämäyhteistyö. Maakunnallisina yhteistyökumppaneina toimivat Etelä-Karjalan Yrittäjät Ry, Etelä-Karjalan Kauppakamari Ry, Greenreality Network sekä Teknologiateollisuus Ry.

Lukuvuonna 2022-2023 aloittavien ensimmäisten linjojen kummiyrityksinä toimivat Etelä-Karjalan Osuuspankki (yhteiskunta- ja talouslinja) sekä Metso:Outotec Lappeenranta (luonnontieteellis-matemaattinen linja).

 

HAKEMINEN JA ALOITUSPAIKKOJEN MÄÄRÄ

Molemmat Lappeenrannan lukioiden Tiedelinjan opintokokonaisuudet ovat omina hakukohteinaan perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa 21.2.2023 – 21.3.2023 Opintopolussa. Kimpisen lukion alta löytyy yhteiskunta- ja talouslinja ja Lappeenrannan Lyseon lukion alta luonnontieteellis-matemaattinen linja.

Valintaperusteena molempien lukioiden kokonaisuuksiin toimii peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden painotettu keskiarvo yhdessä määriteltyjen painotusaineiden kanssa.

Aloituspaikkoja on 1.8.2023 alkavaan koulutukseen 25 opiskelijalle kumpaankin lukioon.

Esittelemme Tiedelinja-opintoja Teamsin välityksellä pidettävässä etäesittelyssä 11.1. klo 18:00. Linkki esittelyyn on tässä.

Kimpisen lukio

Yhteiskunta- ja talouslinja

Kimpisen lukiossa on tarjolla englannin, historian, maantieteen, matematiikan ja yhteiskuntaopin opintojaksoja, jotka on suunniteltu Tiedelinjaa varten. Kimpisen lukion kokonaisuudessa LUT-yliopisto tarjoaa tiedelinjalaisille kauppatieteen ja tuotantotalouden opintoja.

VALINTAPERUSTEET

 • peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden painotettu keskiarvo
 • painotusaineet ja painokertoimet:
  • äidinkieli ja kirjallisuus x 2
  • englanti x 2
  • historia x 2
  • yhteiskuntaoppi x 3
  • matematiikka x 3

OPINTOJEN SISÄLTÖ

Kimpisen lukio

Pakolliset

Valinnaiset

Valtakunnalliset valinnaiset

Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat 2 op

Lakitieto 2 op

Koulukohtaiset valinnaiset

Yrittäjyyden ABC 2 op

Työelämänenglanti 2 op

Globaalit markkinat 3 op

Talousguru 2 op

Todennäköisyys- ja tilastomatematiikan jatko 2 op

4 – 6 LUTin op yliopisto-opintoja

Henkilökohtaisen talouden ABC 2 op

Oikeusguru 2 op

Academic writing 2 op

Bisnesguru 2 op

Sijoittajakoulu 2 op

Lappeenrannan Lyseon lukio

Luonnontieteellis-matemaattinen linja

Lappeenrannan Lyseon lukiossa painottuvat matematiikka ja luonnontieteet. Lyseossa tiedelinjalainen opiskelee pitkää matematiikkaa ja Tiedelinjan räätälöityjä opintojaksoja kahdesta seuraavista aineista: biologia, maantiede, kemia ja fysiikka.

Lyseon lukiossa yhteistyötä tehdään LUTin kemian-, energia-, sähkö-, ympäristö-, kone-, tieto- ja laskennallisen tekniikan koulutusohjelmien kanssa.

VALINTAPERUSTEET

 • peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden painotettu keskiarvo
 • painotusaineet ja painokertoimet:
  • äidinkieli ja kirjallisuus x 2
  • matematiikka x 2
  • biologia x 2
  • maantiede x 2
  • kemia x 2
  • fysiikka x 2

OPINTOJEN SISÄLTÖ

Lappeenrannan Lyseon lukio

Pakolliset

Kaksi painotusainetta

Väh. 4 op opintoja molemmista painotusaineista

Pitkä matematiikka

Koulukohtaiset valinnaiset

Yliopistomatematiikan esittely 1 op

Luonnontieteellinen tutkimus 2 op

Tiedekahvila 1 op

4 – 6 LUTin op yliopisto-opintoja

Biologia

Koulukohtaiset valinnaiset

Lääketieteen biologia 2 op

Eläinten käyttäytyminen ja lajituntemus 2 op

Eliökunnan rakenne ja monimuotoisuus 2 op

Maantiede

Koulukohtaiset valinnaiset

Vesistöjen ja kasvillisuuden luonnonmaantieteellinen tutkimus 1 op

Paikallista geologiaa 1 op

Matkailumaantiede 2 op

Kemia

Koulukohtaiset valinnaiset

Makromolekyylit 2 op

Kemian laborointi I 2op

Kemian laborointi II 2 op

Orgaaninen kemia 2 op

Kemian tietotekniikka 2 op

Molekyyligastronomia 2 op

Kemian projekti I 2 op

Kemian projekti II 2 op

Fysiikka

Koulukohtaiset valinnaiset

Fysiikan kokonaiskuva 2 op

Tähtitiede 2 op

Teknologia 2 op

Työkurssi 2 op

 

Yhteystiedot

projektipällikkö

Mira Kankkunen

puh. 040 631 6444

mira.kankkunen@edu.lappeenranta.fi