Tiedelinja
Lappeenrannan lukioiden Tiedelinja

Ei kysyvä tieteessä eksy

Syksyllä 2022 ensimmäiset opiskelijat pääsevät aloittamaan opintonsa Lappeenrannan lukioiden Tiedelinjalla, joka toimii sekä Kimpisen että Lappeenrannan Lyseon lukioissa. Molemmille lukioille on suunniteltu omat, itsenäiset opintokokonaisuutensa, joissa tehdään tiivistä yhteistyötä sekä LUT-yliopiston että työelämän kanssa.

Tiedelinjan opinnot muodostavat 24 opintopisteen kokonaisuuden, jotka sisältävät 4 – 6 lukion opintopistettä LUTin opintoja. LUT-yliopisto tulee luomaan omat valintaperusteet Tiedelinjan opiskelijoille jatko-opintoihin LUT-yliopistossa.

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ

Tiedelinja-opintokokonaisuuteen suunnitellaan monipuolinen työelämäyhteistyö. Maakunnallisina yhteistyökumppaneina toimivat Etelä-Karjalan Yrittäjät Ry, Etelä-Karjalan Kauppakamari Ry, Green Reality Network sekä Teknologiateollisuus Ry.

HAKEMINEN JA ALOITUSPAIKKOJEN MÄÄRÄ

Molempiin Tiedelinja-kokonaisuuksiin haetaan erillisenä hakukohteena ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa keväisin. Valintaperusteena molempiden lukioiden kokonaisuuksiin toimii peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden painotettu keskiarvo yhdessä määriteltyjen painotusaineiden kanssa.

Aloituspaikkoja on 25 – 30 opiskelijalle kumpaankin lukioon.

Kimpisen lukio

Kimpisen lukiossa on tarjolla englannin, historian, maantieteen, matematiikan ja yhteiskuntaopin opintojaksoja, jotka on suunniteltu Tiedelinjaa varten. Kimpisen lukion kokonaisuudessa LUT-yliopisto tarjoaa tiedelinjalaisille kauppatieteen ja tuotantotalouden opintoja.

VALINTAPERUSTEET

 • peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden painotettu keskiarvo
 • painotusaineet ja painokertoimet:
  • äidinkieli ja kirjallisuus x 2
  • englanti x 2
  • historia x 2
  • yhteiskuntaoppi x 3
  • matematiikka x 3

Lappeenrannan Lyseon lukio

Lappeenrannan Lyseon lukiossa painottuvat matematiikka ja luonnontieteet. Lyseossa tiedelinjalainen opiskelee pitkää matematiikkaa ja Tiedelinjan räätälöityjä opintojaksoja kahdesta seuraavista aineista: biologia, maantiede, kemia ja fysiikka.

Lyseon lukiossa yhteistyötä tehdään LUTin kemian-, energia-, sähkö-, ympäristö-, kone-, tieto- ja laskennallisen tekniikan koulutusohjelmien kanssa.

VALINTAPERUSTEET

 • peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden painotettu keskiarvo
 • painotusaineet ja painokertoimet:
  • äidinkieli ja kirjallisuus x 2
  • matematiikka x 2
  • biologoia x 2
  • maantiede x 2
  • kemia x 2
  • fysiikka x 2

Yhteystiedot

projektipällikkö

Mira Kankkunen

puh. 040 631 6444

mira.kankkunen@edu.lappeenranta.fi