Taustalla teksti "tieteilijät tietää" ja etualalla kaksi nuorta näyttävät peukkua.
Tiedelinja
Lappeenrannan lukioiden Tiedelinja

Hyvin tiedetty on puoleksi tiedettä

Syksyllä 2022 ensimmäiset opiskelijat aloittivat opintonsa Lappeenrannan lukioiden Tiedelinjalla, joka toimii sekä Kimpisen että Lappeenrannan Lyseon lukioissa. Molemmille lukioille on suunniteltu omat, itsenäiset opintokokonaisuutensa, joissa tehdään tiivistä yhteistyötä sekä LUT-yliopiston että työelämän kanssa.

Tiedelinjan opinnot muodostavat 24 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden, josta 4 – 6 LUTin opintopistettä suoritetaan LUT lukiolaisille tarjonnasta.

Tiedelinjan esittelyvideoon pääsette tästä.

 

Kimpisen lukio

Yhteiskunta- ja talouslinja

Kimpisen lukiossa on tarjolla englannin, historian, maantieteen, matematiikan ja yhteiskuntaopin opintojaksoja, jotka on suunniteltu Tiedelinjaa varten. Kimpisen lukion kokonaisuudessa LUT-yliopisto tarjoaa tiedelinjalaisille kauppatieteen ja tuotantotalouden opintoja.

VALINTAPERUSTEET

 • peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden painotettu keskiarvo
 • painotusaineet ja painokertoimet:
  • äidinkieli ja kirjallisuus x 2
  • englanti x 2
  • historia x 2
  • yhteiskuntaoppi x 3
  • matematiikka x 3

OPINTOJEN SISÄLTÖ

Kimpisen lukio

Pakolliset

Valinnaiset

Valtakunnalliset valinnaiset

Lakitieto 2 op

Koulukohtaiset valinnaiset

Yrittäjyyden ABC 2 op

Työelämänenglanti 2 op

Globaalit markkinat 3 op

Talousguru 2 op

Todennäköisyys- ja tilastomatematiikan jatko 2 op

4 – 6 LUTin op yliopisto-opintoja

Henkilökohtaisen talouden ABC 2 op

Oikeusguru 2 op

Academic writing 2 op

Bisnesguru 2 op

Sijoittajakoulu 2 op

Lappeenrannan Lyseon lukio

Luonnontieteellis-matemaattinen linja

Lappeenrannan Lyseon lukiossa painottuvat matematiikka ja luonnontieteet. Lyseossa tiedelinjalainen opiskelee pitkää matematiikkaa ja Tiedelinjan räätälöityjä opintojaksoja kahdesta seuraavista aineista: biologia, maantiede, kemia ja fysiikka.

Lyseon lukiossa yhteistyötä tehdään LUTin kemian-, energia-, sähkö-, ympäristö-, kone-, tieto- ja laskennallisen tekniikan koulutusohjelmien kanssa.

VALINTAPERUSTEET

 • peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden painotettu keskiarvo
 • painotusaineet ja painokertoimet:
  • äidinkieli ja kirjallisuus x 2
  • matematiikka x 2
  • biologia x 2
  • maantiede x 2
  • kemia x 2
  • fysiikka x 2

OPINTOJEN SISÄLTÖ

Lappeenrannan Lyseon lukio

Pakolliset

Kaksi painotusainetta

Väh. 4 op opintoja molemmista painotusaineista

Pitkä matematiikka

Koulukohtaiset valinnaiset

Yliopistomatematiikan esittely 1 op

Luonnontieteellinen tutkimus 2 op

Luonnontieteellinen tutkimus 2 op

Ongelmanratkaisu 2 op

Tiedekahvila 1 op

4 – 6 LUTin op yliopisto-opintoja

Biologia

Koulukohtaiset valinnaiset

Lääketieteen biologia 2 op

Eläinten käyttäytyminen ja lajituntemus 2 op

Eliökunnan rakenne ja monimuotoisuus 2 op

Maantiede

Koulukohtaiset valinnaiset

Vesistöjen ja kasvillisuuden luonnonmaantieteellinen tutkimus 1 op

Paikallista geologiaa 1 op

Matkailumaantiede 2 op

Kemia

Koulukohtaiset valinnaiset

Makromolekyylit 2 op

Kemian laborointi I 2op

Kemian laborointi II 2 op

Orgaaninen kemia 2 op

Kemian tietotekniikka 2 op

Molekyyligastronomia 2 op

Kemian projekti I 2 op

Kemian projekti II 2 op

Fysiikka

Koulukohtaiset valinnaiset

Fysiikan kokonaiskuva 2 op

Tähtitiede 2 op

Teknologia 2 op

Työkurssi 2 op

 

Yhteystiedot

projektipäällikkö

Mira Kankkunen

puh. 040 631 6444

mira.kankkunen@edu.lappeenranta.fi

opinto-ohjaaja luonnontieteellis-matemaattinen linja

Marjo Haapavuo

puh. 040 664 7930

marjo.haapavuo@edu.lappeenranta.fi

opinto-ohjaaja yhteiskunta- ja talouslinja

Tuija Jaatinen

puh. 040 720 9118

tuija.jaatinen@edu.lappeenranta.fi