Saavutettavuusseloste

17.3.2020

Lappeenrannan kaupunki pyrkii takaamaan uniori.fi -verkkopalvelun saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta (306/2019) mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee verkkosivustoa uniori.fi

1. Vaatimuksenmukaisuustilanne
Tämä verkkosivusto täyttää Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset. Verkkosivusto on toteutettu WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA- tasojen mukaisesti.

2. Ei-saavutettava sisältö
Verkkopalvelun sisältö on suunniteltu lain vaatimusten mukaisesti. Mahdollisista huomatuista puutteista voi toimittaa palautteen kohdan 3. ohjeistuksen mukaisesti. Tätä selostetta on tarkistettu viimeksi 17.3.2020.

3. Palaute ja yhteystiedot
Verkkopalvelun saavutettavuuteen liittyvän palautteen voi toimittaa palautepalvelumme kautta.

SIIRRY ANTAMAAN PALAUTETTA (Linkki: https://epalvelu.lappeenranta.fi/eFeedback/fi/Feedback/23-Verkkosivut)

Lappeenrannan kaupunki käsittelee palvelun kautta tulleet palautteet. Palautteen antajaan ollaan yhteydessä 14 vuorokauden kuluessa lomakkeen lähettämisestä.

4. Täytäntöönpanomenettely
Verkkosivuston käyttäjän on mahdollista tehdä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kantelu tai selvityspyyntö koskien uniori.fi -verkkopalvelun saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Selosteen arviot perustuvat itsearvioon.