junior-university-opettajat-hero uniori-grafiikka
Tukikoulutukset

Koulutusten vuosikello

HUOM!
Ohjeet koulutuksiin ilmoittautumisista toimitetaan yhteysopettajien kautta elokuussa.

Koulutusten tukimateriaalit jaetaan koulutuksissa ja niiden jälkeen koulujen yhteysopettajille koulukohtaista jakamista varten. Verkkokoulutuksista ei tehdä tallenteita.

3.-luokka

Kohderyhmä
3.-luokkalaisia opettavat opettajat ja koulunkäynninohjaajat
Yksi koulutustilaisuus per henkilö

Puhdas vesi:

Kiertotalous:

5.-luokka

Yksi koulutustilaisuus per henkilö

8.-luokka

Puhdas energia ja kestävä asuminen

Opettajien perehdytykset
Kohderyhmä: LUMATE-opettajat, OPO:t sekä koulun “time-managerit” – Tukikoulutukset järjestetään koulukohtaisesti Uniori-kehittäjäopettajien tuella joulukuussa 2023.

Koulut järjestävät omat  “Uniori8-Kick off” -tilaisuudet MOK-prosessien käynnistämiseksi viikoilla 2/2024 (laaja MOK) ja 6/2024 (tiivis käsitelähtöinen MOK). Tilaisuudessa oppilaat perehdytetään oppimiskokonaisuuteen, sen aikatauluihin ja käytännön järjestelyihin yläkoulun omien opettajien toimesta. 

Edellisen lisäksi LUT:n koordinaattori vierailee yläkouluilla viikoilla 2/2024 (laaja MOK) ja 6/2024 (tiivis käsitelähtöinen MOK) tukemassa “Kestävän asumisen” MOK-prosessien käynnistämistä.

Muut Uniori-tukikoulutukset

  • Valtakunnallinen Tiede- ja kestävyyskasvatuksen seminaari 16.11.2023 LUT-yliopistolla Skinnarilassa