junior-university-opettajat-hero uniori-grafiikka
Maker

Keksintöjä ja oivalluksia

Uniori-Maker-toiminnalla vahvistetaan oppilaan teknologisia taitoja ja rohkaistaan osaamisen avoimeen jakamiseen. ”Värkkäämisessä” painotetaan tekemisen ja kokeilemisen kautta oppimista. Maker toimintaa tapahtuu oppitunneilla, kerhoissa ja erilaisissa harrastajayhteisöissä. Toiminnassa tärkeää on utelias asenne ja uudella teknologialla leikittely sekä käytännön projektien kautta kokeileminen mihin kaikkeen uudet laitteet todellisuudessa taipuvat.

Seuraavassa on opettajalle hyödyllisiä tukimateriaaleja ja portaaleja Maker-toiminnan toteuttamiseen oppilaiden kanssa

3D-tulostus – Uniori-tukimateriaali koulujen käyttöön

Maker-työskentely pehmeät materiaalit – tukiaineistot opettajille

Makerskit-työskentely kovat materiaalit – tukiaineistot opettajille

Innokas! – materiaalipankki