junior-university-nuoret uniori-grafiikka
Uniori
Lappeenranta Junior University

Lukio

Lukiolain  (714/2018) uudistuksella halutaan parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia tutustua korkeakouluopintoihin jo lukio-opintojensa aikana. Lappeenrannan lukioiden Uniori-hankkeen päämääränä on herättää lukiolaisten kiinnostus taiteeseen, tieteeseen ja tutkimukseen.

Korkeakoulujen kanssa tehtävän yhteistyön lisäämisellä pyritään tukemaan sujuvaa siirtymää lukiosta korkeakouluun vahvistamalla lukiolaisten jatko-opinto- ja urasuunnitteluvalmiuksia, sujuvoittamalla opintopolkuja, edistämällä osuvia koulutusvalintoja ja ehkäisemällä epätarkoituksenmukaisia koulutusvalintoja ja opintojen keskeyttämistä.

Lukuvuonna 2020-2021 Lappeenrannan lukioissa syvennetään uuden lukiolain (714/2018) mukaisia yhteistyömalleja korkeakoulujen kanssa. Uusien opetussuunnitelmien myötä korkeakouluyhteistyön tavoitteena on luoda Lappeenrannan lukioille erityinen TTT-opintotarjotin. Taide-, tiede- ja tutkimuspainotteista opetusta tarjotaan kaikille lukiolaisille opetussuunnitelmaan kuuluvien oppiaineiden opinnoissa työskentelemällä yli oppiainerajojen yhteistyössä korkeakoulujen, yritysten ja kansainvälisten verkostojen kanssa. 

LAB-ammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston sekä lukioiden yhteistyössä toteutuvat seuraavat muodot:

 • Lukiolaisille tarjottavat “kokonaiset” korkeakoulujen opintojaksot (esim. kesäkurssit)
 • Lukion ja korkeakoulujen (sekä työelämän) yhteiset kurssit 
 • LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun vierailut ja/tai asiantuntijaluennot lukioiden kursseilla 
 • Lisäksi muu lukiolaisille suunnattu toiminta (LUMA-StarT-toiminta, Shaking up Tech –tapahtuma, Korkeakoulupäivät, Tiede- ja teknologiakerhot, “Matalan kynnyksen tiede- ja teknologiatapahtumat”)

 

Kurssit lukiolaisille

Lukuvuosi 2020-2021
Verkkokurssit:

Lisätietoa LUTin lukiokursseista

 

 

Yhteistyössä toteutettavat kurssit:

 • Kestävä yritystoiminta
 • Yliopistomatematiikan esittelykurssi 

 

Osana lukion omia kursseja

 • Vierailevia luennoitsijoita / teemapäivien osia
 • Vierailut/työpajat LUTilla
 • Vierailut Tiedekirjastossa
 • StarT -toiminta ja -festarit (Ota yhteyttä: leena.ikonen@lut.fi)
 • MyTech -opintokäynnit (Ota yhteyttä: leena.ikonen@lut.fi)
 • LUTin laboratorioiden lainausmahdollisuus

Lukioilaisten perheille tarjotaan lisäksi mahdollisuutta ryhtyä ystäväperheeksi kansainväliselle opiskelijalle. Ystäväperhetoiminnan tavoitteena on tutustuttaa ulkomaalaisia opiskelijoita suomalaiseen kulttuuriin ja perhe-elämään. Ystäväopiskelija voi taas vastaavasti tutustuttaa perhettä omaan maahansa ja kulttuuriinsa.