junior-university-lapset-hero uniori-grafiikka
Esiopetus

Oppimisen iloa ja innostusta

Esiopetuksessa Lappeenranta Junior University toiminta pohjautuu Opetushallituksen määräämiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (22.12.2014).

Tukisivusto opettajille

Keskeisiä toimintaa ohjaavia periaatteita ovat:

 • Oppimisen ja oivalluksen ilo
 • Osallisuus ja toimijuus
 • Hyvinvointi ja turvallisuus
 • Lapsilähtöiset oppimiskokonaisuudet ja työtavat
 • Kielitietoisuus ja monipuoliset ilmaisumuodot

Tärkeimmät opetussuunnitelman oppimiskokonaisuudet ovat “Tutkin ja toimin ympäristössäni” sekä  “Kasvan ja kehityn”.

Niiden mukaisesti:

 • vahvistetaan lasten luontotuntemusta ja luontosuhdetta sekä
 • toteutetaan tutkivaa oppimista havainnoimalla ja tutkimalla ympäristöä sekä kokeilemalla ja päättelemällä
 • ohjataan lapsia havainnoimaan ympäristön teknologiaa sekä kokeilemaan ja keksimään omia ratkaisuja
 • tutustutaan arjen teknologiaan
 • edistetään lasten kestävään elämäntapaan kuuluvia ruoka-, kulutus- ja puhtaustottumuksia

Esiopetusvuoden aikana käsitellään kolme aihekokonaisuutta, jotka ovat:

 • Puhdas vesi
 • Puhdas energia
 • Kiertotalous

Tukimateriaalina eskarisalkku

Esikoululaisten opetuksen tukena on oppimateriaalipaketti eli eskarisalkku. Se sisältää käsikirjoja, kuvakirjoja, tutkimusvälineitä, toimintavinkkejä sekä ohjekortit esiopetusvuoden aikana käsiteltäviin aihekokonaisuuksiin liittyen. Lapset tutustuvat ja tutkivat aihepiirejä myös Ekopoliisi-tehtävien avulla hyödyntäen oikeita tutkimusvälineitä, kuten vedenvirtausmittaria, energiankulutusmittaria, infrapunalämpömittaria ja digitaalivaakaa.