Kaksi lasta labratakeissa silmäsuojukset silmillään. Vihreä abstrakti kuvio.
Esiopetus

Oppimisen iloa ja innostusta

Esiopetuksessa Lappeenranta Junior University toiminta pohjautuu Opetushallituksen määräämiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (22.12.2014).

Tukisivusto opettajille

Keskeisiä toimintaa ohjaavia periaatteita ovat:

 • Oppimisen ja oivalluksen ilo
 • Osallisuus ja toimijuus
 • Hyvinvointi ja turvallisuus
 • Lapsilähtöiset oppimiskokonaisuudet ja työtavat
 • Kielitietoisuus ja monipuoliset ilmaisumuodot

Tärkeimmät opetussuunnitelman oppimiskokonaisuudet ovat “Tutkin ja toimin ympäristössäni” sekä  “Kasvan ja kehityn”.

Niiden mukaisesti:

 • vahvistetaan lasten luontotuntemusta ja luontosuhdetta sekä
 • toteutetaan tutkivaa oppimista havainnoimalla ja tutkimalla ympäristöä sekä kokeilemalla ja päättelemällä
 • ohjataan lapsia havainnoimaan ympäristön teknologiaa sekä kokeilemaan ja keksimään omia ratkaisuja
 • tutustutaan arjen teknologiaan
 • edistetään lasten kestävään elämäntapaan kuuluvia ruoka-, kulutus- ja puhtaustottumuksia

Esiopetusvuoden aikana käsitellään kolme aihekokonaisuutta, jotka ovat:

 • Puhdas vesi
 • Puhdas energia
 • Kiertotalous

Tukimateriaalina eskarisalkku

Esikoululaisten opetuksen tukena on oppimateriaalipaketti eli eskarisalkku. Se sisältää käsikirjoja, kuvakirjoja, tutkimusvälineitä, toimintavinkkejä sekä ohjekortit esiopetusvuoden aikana käsiteltäviin aihekokonaisuuksiin liittyen. Lapset tutustuvat ja tutkivat aihepiirejä myös Ekopoliisi-tehtävien avulla hyödyntäen oikeita tutkimusvälineitä, kuten vedenvirtausmittaria, energiankulutusmittaria, infrapunalämpömittaria ja digitaalivaakaa.