junior-university-lapset-hero
5.-luokka

Kestävää liiketoimintaa ja yrittäjyyttä

Lappeenranta Junior Universityssä 5.-luokkalaiset opiskelevat “Kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys”-kokonaisuuden. Siinä yhdistyvät muun muassa yrittäjyyskasvatus ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Opintokokonaisuuden aikana oppilaat perustavat omat pikkuyrityksensä, jonka kautta he oppivat monipuolisesti työelämätaitoja ja pohtivat kestävän kehityksen valintoja niin kuluttajan kuin yrittäjän näkökulmasta. Kokonaisuuden aikana oppilaat saavat kokemuksia yrittäjyydestä ja siitä, miten liiketoiminta rakennetaan ideasta asiakkaille myytäväksi tuotteeksi tai palveluksi. Kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys-kokonaisuus kannustaa oppilaita aloitteellisuuteen ja yritteliäisyyteen.  Lisäksi oppilaat oppivat työskentelemään järjestelmällisesti, pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Opintokokonaisuus huipentuu keväisin toteutettavaan Lutra-festivaaliin LUT-yliopistolla Skinnarillassa, johon kaikki Lappeenrannan 5.-luokkalaiset osallistuvat.

Tukimateriaalit

Oppimiskokonaisuuden toteuttamisen tukena hyödynnetään valtakunnallisia “Pikkuyrittäjät”-materiaaleja, jotka on räätälöity Lappeenrannan perusopetuksen oppilaiden ja opettajien käyttöön.

Tuote- ja palveluideointi-työpaja (2×45 min):

Liiketoimintamallin kehittäminen -työpaja (2×45 min):

Palautekyselyt opettajille