Joukko lapsia labratakeissa ja silmäsuojaimissa.
3.-luokka

Puhdasta vettä ja kiertotaloutta

Perusopetuksessa Uniori-toiminnan lähtökohtana on Lappeenrannan kaupungin lasten ja nuorten lautakunnan hyväksymä (11.6.2019/§70) opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma.

Lappeenrannan Junior Universityssä 3.-luokkalaiset perehtyvät kahteen pääteemaan, jotka ovat Puhdas vesi ja Kiertotalous. 

Puhdas vesi

Puhdas vesi-teemaan liittyen oppilaat perehtyvät veden kiertoon luonnossa sekä kotitalouksissa syntyvään jäteveteen, vedenkulutukseen ja viemärietikettiin. Opintokonaisuus muodostuu ennakkotehtävistä ja luokkien yhteisistä vesiteemapäivistä.

Kiertotalous

Kiertotalous-teemaan liittyen oppilaat opiskelevat kiertotalouden perusteita n. neljän oppitunnin aikana Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n laatiman oppimateriaalin pohjalta. Kuljetettavaan Kiertotalous-laatikko sisältää oppitunneilla tarvittavat opetusmateriaalit, kuten laminoidut lajitteluohjeet, tehtäväpaperit, tehtävien oikeat ratkaisut ja jätteet lajitteluopetusta varten. Oppimiskokonaisuus toteutetaan kouluissa keväisin ja opettajat koulutetaan materiaalin käyttöön.

Tukimateriaalit

Tukisivusto opettajille

Puhdas vesi

Luokkien yhteiset vesiteemapäivät ajoittuvat syksyyn ja ne sisältävät seuraavat asiantuntijoiden järjestämät oppitunnit:

  • Veden kierto luonnossa (Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, projektikoordinaattori Raija Aura)
  • Jäteveden synty, puhdistus ja viemärietiketti (LUT-yliopisto, koordinaattori Laura Jouhkimo)

Vesipäivät

Kiertotalous

Ennakkotehtävät oppilaille:

  • Mitä jätteitä teillä lajitellaan kotona?
  • Mihin lajitellut jätteet viedään?
  • Kuka kotona lajittelee jätteet?
  • Mitä jätettä kotona syntyy eniten?

Oppitunti 1

Oppitunti 2

Oppitunti 3

Oppitunti 4 (valinnainen, osaamista laajentava)

Palautekyselyt opettajille

3.-luokkalaisten opettajia pyydetään vastaamaan palautekyselyihin Puhdas vesi ja Kiertotalous -osioiden toteuttamisen jälkeen. Linkit kyselyihin lähetetään opettajille Uniori-yhteysopettajien kautta.