Pipeteistä pudotetaan punaista nestettä tutkimusastiaan. Vihreä abstrakti kuvio.
Opettajat

Opettajalla on suuri vaikutus ja vastuu

Opettajat ovat Lappeenranta Junior Universityn toiminnan tärkein vaikuttajaryhmä. Opettajien merkitys ja vastuu oppilaiden kasvatuksessa on keskeistä. Opettajat tarjoavat oppilaille työkaluja monimutkaisen maailman ymmärtämiseen, parantamiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Opettajat ovat myös esimerkkejä ilmastonmuutoksen torjumisessa sekä uusien luontoa suojelevien ratkaisujen löytämisessä.

Lappeenranta Junior Universityssä tarjoamme opettajille uusia keinoja vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta ja tutkimisen taitoja. Lisäksi opettajille tarjoutuu mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen, kestävän elämäntavan merkityksen tietopohjaiseen ymmärtämiseen ja kollegoiden kohtaamiseen.