junior-university-nuoret uniori-grafiikka
Lukio
Lappeenranta Junior University

Lukio

1.   vuosikurssi
Valtakunnallinen moduuli GE01 Maailma muutoksessa (2 op)
  • laajuus: noin 1-2 oppituntia
  • sisältö: ilmastonmuutoksen hillintä hiilineutraalin liikenteen avulla
  • toteutus: LUTin Climate Action – Solution for Carbon Neutral Transport -verkkokurssin osia (erityisesti luku 4: Climate change & SDG’s)
  • tavoite: MOOC-verkkokurssi syventää maantieteen ensimmäisen moduulin osaamista ilmastonmuutoksen hillinnän keinoissa ja kestävän elämäntavan taidoissa.

Lukio-opiskelijoille tarjotaan myös mahdollisuus suorittaa 2 opintopisteen verkkokurssi kokonaisuudessaan, itsenäisesti omalla aikataululla. Sen lisäksi kurssia hyödynnetään GE03 Yhteinen maailma -opintojaksolla. Kurssin opintopisteet voidaan lukea osaksi LUTin opintoja.

Valtakunnallinen moduuli MAY Luvut ja yhtälöt (2 op), matematiikan yhteinen opintokokonaisuus
  • laajuus: noin 1-2 oppituntia
  • sisältö: työelämälähtöisten matematiikan tehtävien hyödyntäminen sekä matematiikkalähettiläiden vieraileminen
  • toteutus: TyöMAA-hankkeen työelämälähtöiset matematiikan tehtävät esittelevät todellisia tilanteita ja esimerkkejä matematiikan käytöstä eri ammateissa ja havainnollistavat matematiikan merkitystä eri alojen jatko-opinnoissa. Matematiikkalähettiläät vierailevat opetusryhmissä kertomassa oman alansa matematiikan tarpeesta.
  • tavoite: matematiikan opiskelun merkityksen avaaminen lukio-opiskelijoille jatko-opintojen ja työelämän tarpeen näkökulmasta sekä matematiikan osaamisen hyötyjen esiin tuominen myös ei-matemaattisiksi mielletyillä aloilla

Lukio-opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus suorittaa Työelämän matematiikka -verkkokurssi, jossa opiskelijat ratkovat eri alojen todellisia matemaattisia ongelmia tutustuen samalla alojen sisältöihin. Kurssi soveltuu sekä lyhyen että pitkän matematiikan opiskelijoille.

 

 

LUT Junior Universityn tarjonta lukiolaisille

LUT-yliopisto tarjoaa Lappeenrannan lukiolaisille mahdollisuuden suorittaa yliopisto-opintoja lukio-opiskelun aikana. 

Verkkokurssit:

Lisätietoa LUTin lukiokursseista