junior-university-nuoret uniori-grafiikka
Lukio
Lappeenranta Junior University

Lukio

LUT-yliopiston, LAB-ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan  lukioiden yhteistyöllä on monia erilaisia muotoja. 

 • Lukiolaisille tarjottavat “kokonaiset” korkeakoulujen opintojaksot (esim. kesäkurssit)
 • Lukion ja korkeakoulujen (sekä työelämän) yhteiset kurssit 
 • LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun vierailut ja/tai asiantuntijaluennot lukioiden kursseilla 
 • Lisäksi muu lukiolaisille suunnattu toiminta (LUMA-StarT-toiminta, Shaking up Tech –tapahtuma, korkeakoulupäivät, tiede- ja teknologiakerhot, matalan kynnyksen tiede- ja teknologiatapahtumat)

Kurssit lukiolaisille

LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu tarjoavat Lappeenrannan lukiolaisille kurkistuskursseja, osan kursseista voi suorittaa myös kesäopintoina. Lukiolainen sopii kursseista aina oman opinto-ohjaajan ohjauksessa. 

Verkkokurssit:

Lisätietoa LUTin lukiokursseista

Yhteistyössä toteutettavat kurssit:

 • Kestävä yritystoiminta
 • Yliopistomatematiikan esittelykurssi 

 

 

 

 

Osana lukion omia kursseja

 • Vierailevia luennoitsijoita / teemapäivien osia
 • Vierailut/työpajat LUTilla
 • Vierailut Tiedekirjastossa
 • StarT -toiminta ja -festarit (Ota yhteyttä: leena.ikonen@lut.fi)
 • MyTech -opintokäynnit (Ota yhteyttä: leena.ikonen@lut.fi)
 • LUTin laboratorioiden lainausmahdollisuus

Lukioilaisten perheille tarjotaan lisäksi mahdollisuutta ryhtyä ystäväperheeksi kansainväliselle opiskelijalle. Ystäväperhetoiminnan tavoitteena on tutustuttaa ulkomaalaisia opiskelijoita suomalaiseen kulttuuriin ja perhe-elämään. Ystäväopiskelija voi taas vastaavasti tutustuttaa perhettä omaan maahansa ja kulttuuriinsa.