Kaksi nuorta silmäsuojaimissa tiedeluokassa.
8.-luokka
Lappeenranta Junior University

”Motia matikkaan!”

“Oppilaat pitävät matematiikkaa hyödyllisenä mutta eivät ole kiinnostuneita siitä.”
asiantuntija Sami Julin, KARVI

Lappeenranta Junior Universityssä haluamme tukea ja parantaa oppilaiden sisäistä motivaatiota ja matematiikan merkityksellisyyttä oppilaan arkielämässä. Innostuksen ja merkityksellisyyden lisääntymisen oletamme vaikuttavan myönteisesti yleisen opiskeluinnostuksen lisäksi myös siihen, että oppilaat valitsevat  laajaa matematiikkaa lukiossa ja hyödyntävät matemaattista osaamistaan aikanaan myös korkeakouluopinnoissa.

Tällä hetkellä ponnistelemme erityisesti yläkouluikäisten oppilaiden matematiikan opiskeluinnostuksen edistämiseksi. Uusia kehitysideoita ja opiskelutapoja kokeillaan aktiivisesti Lappeenrannan kaupungin kaikissa yläkouluissa. Kokeilutoimintaa laajennetaan myöhemmin myös kaupungin alakouluihin.