Tieteellinen laite etualalla, ihminen sumeana taustalla. Vihreä abstrakti kuvio.
Visio ja strategiat

Uskallamme, teemme, onnistumme!

Luomme Lappeenranta Junior Universitystä kansallisesti sekä kansainvälisesti ainutlaatuisen oppimis- ja opetuskokonaisuuden, joka vahvistaa oppilaiden kiinnostusta tieteeseen, tutkimiseen ja yliopisto-opintoihin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Kehitämme Lappeenranta Junior Universitystä yleissivistävän koulutuksen jatkumon varhaiskasvatuksesta lukioon, joka ohjaa oppilaita tasa-arvoisesti hakeutumaan yliopisto-opintoihin sekä vahvistaa oppilaissa ratkaisukeskeisyyttä ja toivoa.

Tukeudumme Lappeenranta Junior University-toiminnassa voimassa oleviin opetussuunnitelmien perusteisiin sekä Lappeenrannan kaupungin ja LUT-yliopiston väliseen tiiviiseen koulutusyhteistyöhön. Perusopetuksessa Uniori-toiminnan lähtökohtana on Lappeenrannan kaupungin lasten ja nuorten lautakunnan hyväksymä (11.6.2019/§70) opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma.

Tavoittelemme sitä, että Lappeenranta tunnetaan vuoteen 2025 mennessä valtakunnallisesti kaupunkialueena, jossa panostetaan merkittävästi suomalaiseen korkeaan osaamiseen esi- ja perusopetuksesta yliopistoon.

Lappeenranta Junior University-toiminnan tavoitteet ja sisällöt perustuvat vuoteen 2037 ulottuvaan Lappeenrannan kaupungin stategiaan ja LUT-yliopiston strategisiin painopistealueisiin.