Tieteellinen laite etualalla, ihminen sumeana taustalla. Vihreä abstrakti kuvio.
Tutkimus ja seuranta

Hyödynnämme tuoretta tutkimustietoa

Lappeenranta Junior University perustuu korkeatasoiseen tutkimukseen. Tärkein tutkimuksellinen yhteistyökumppani on LUT-yliopisto. LUT:ssa tutkimuksen kautta etsitään ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, tuuli- ja aurinkovoiman edistämiseen, ravinteiden ja jätteiden kierrätykseen, puhtaan veden ja energian jatkuvaan saatavuuteen sekä kestävään liiketoimintaan. LUT:n vahvuuksia ovat energiajärjestelmien systeemitason ymmärtäminen, koneiden ja laitteiden digitaalinen suunnittelu ja tuotanto sekä vaativat metallirakenteet arktisissa oloissa.

Lappeenranta Junior University toiminta mahdollistaa LUT:n tutkijoiden ja opiskelijoiden osaamisen liittämisen osaksi Lappeenrannan kaupungin esi- ja perusopetuksen oppilaiden opintoja. Uniori-toimintaan osallistuvilta oppilailta, opettajilta ja yhteistyökumppaneilta kootaan säännöllisesti palautetta keskeisistä oppimistuloksista sekä tukimuotojen, -materiaalien ja toteuttamiskonseptien toimivuudesta. Eri lähteistä saatua arviointitietoa analysoidaan säännöllisesti.