Tieteellinen laite etualalla, ihminen sumeana taustalla. Vihreä abstrakti kuvio.
Ekososiaalinen sivistys

Toimimme kestävästi

Lähtökohtanamme Lappeenranta Junior Universityssä on toimintaan osallistuvien lasten, nuorten ja aikuisten ekososiaalisen sivistyksen vahvistaminen. Haluamme osaltamme herättää luottamusta parempaan tulevaisuuteen.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan “Ekososiaalinen sivistys merkitsee ymmärrystä erityisesti ilmastonmuutoksen vakavuudesta sekä pyrkimystä toimia kestävästi. “ (Opetushallitus. 2014. Määräykset ja ohjeet 2014:96). Ekososiaalinen sivistys nähdään vapauden ja vastuun tasapainona ihmisen ajattelussa ja toiminnassa rajallisella maapallolla (Salonen, A. 2015.)

Lappeenranta Junior University toiminnassa tiedostetaan se, että kaikki inhimillisen elämän osa-alueet ovat pohjimmiltaan yhteydessä toisiin ihmisiin ja luontoon. Näin ajatellen vastuullisuuden, kohtuullisuuden ja ihmistenvälisyyden toteutuminen elämässä voi koitua omaksi ja muiden eduksi jo lyhyellä, mutta etenkin pitkällä aikavälillä. Ekososiaalinen sivistys on vapauden ja vastuun tasapainoa ihmisen ajattelussa ja toiminnassa rajallisella maapallolla. (Salonen, A. 2015. Ekososiaalinen sivistys herättää luottamusta tulevaisuuteen & OKKA-säätiö. Tukea kestävän kehityksen työhön)